Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów spawalniczych podstawowych, gazów technicznych, materiałów technicznych i materiałów elektrycznych w ramach kursów i egzaminów

 

Września, dn. 30.01.2017 r.

dotyczy: zasada konkurencyjności w zakresie  Dostawa materiałów spawalniczych podstawowych, gazów technicznych, materiałów technicznych i materiałów elektrycznych w ramach kursów i egzaminów w projekcie „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje” Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający : Powiat Wrzesiński / Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1 62-300 Września – działając na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), po dokonaniu oceny ofert  Dostawa materiałów spawalniczych podstawowych, gazów technicznych, materiałów technicznych i materiałów elektrycznych w ramach kursów i egzaminów w projekcie „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje” Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych

Informuje, że najkorzystniejszą ofertę przedstawił:

Część 1 – Materiały  spawalnicze podstawowe

„TERSTAL”

Violetta Porzucek

Bierzglinek, ul. Dębowa 1

62-300 Września, tel. 61 338 90 08

Część 2 – Gazy techniczne

FurGaz

Józef Furmaniak

62-300 Września, ul. Działkowców 4A

Część 3 – Materiały techniczne

Bimex s.j.

Rogozińska Anna i Nowak Grażyna

62-300 Września, ul. Kościuszki 14

Część 4 – Materiały elektryczne

Bimex s.j.

Rogozińska Anna i Nowak Grażyna

62-300 Września, ul. Kościuszki 14

 

Uzasadnienie wyboru:

Część 1 - Wykonawca złożył ofertę na dostawę materiałów spawalniczych podstawowych która w kryterium ceny stanowi propozycję najkorzystniejszą. 

W prowadzonej procedurze wpłynęły propozycje następujących Wykonawców:

Lp. Nazwa i adres Wykonawców Ilość punktów
1.

Bimex s.j. Rogozińska Anna i Nowak Grażyna

62-300 Września, ul. Kościuszki 14

85 pkt.
2.

„TERSTAL” Violetta Porzucek

Bierzglinek, ul. Dębowa 1, 62-300 Września

100 pkt.

Część 2 - Wykonawca złożył ofertę na dostawę gazów technicznych która w kryterium ceny stanowi propozycję najkorzystniejszą. 

Lp. Nazwa i adres Wykonawców Ilość punktów
1.

 FurGaz Józef Furmaniak 62-300 Września, ul. Działkowców 4A

100 pkt.

Część 3 - Wykonawca złożył ofertę na dostawę materiałów technicznych która w kryterium ceny stanowi propozycję najkorzystniejszą. 

Lp. Nazwa i adres Wykonawców Ilość punktów
1.

Bimex s.j. Rogozińska Anna i Nowak Grażyna

62-300 Września, ul. Kościuszki 14

100 pkt.

Część 4 - Wykonawca złożył ofertę na dostawę materiałów elektrycznych która w kryterium ceny stanowi propozycję najkorzystniejszą. 

Lp. Nazwa i adres Wykonawców Ilość punktów
1.

Bimex s.j. Rogozińska Anna i Nowak Grażyna

62-300 Września, ul. Kościuszki 14

100 pkt.

Koszt dostawy materiałów spawalniczych podstawowych, gazów technicznych, materiałów technicznych oraz materiałów elektrycznych nie przekracza kwoty wynikającej z oszacowania Zamawiającego.

Zamawiający zleci realizację usługi dostawy materiałów oraz gazów ww. jednostkom.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej  we Wrześni

Marek Dyba