Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów spawalniczych podstawowych, gazów technicznych, materiałów technicznych i materiałów elektrycznych w ramach kursów i egzaminów

 

Września, dn. 30.01.2017 r.

dotyczy: zasada konkurencyjności w zakresie  Dostawa materiałów spawalniczych podstawowych, gazów technicznych, materiałów technicznych i materiałów elektrycznych w ramach kursów i egzaminów w projekcie „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje” Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający : Powiat Wrzesiński / Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1 62-300 Września – działając na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), po dokonaniu oceny ofert  Dostawa materiałów spawalniczych podstawowych, gazów technicznych, materiałów technicznych i materiałów elektrycznych w ramach kursów i egzaminów w projekcie „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje” Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych

Informuje, że najkorzystniejszą ofertę przedstawił:

Część 1 – Materiały  spawalnicze podstawowe

„TERSTAL”

Violetta Porzucek

Bierzglinek, ul. Dębowa 1

62-300 Września, tel. 61 338 90 08

Część 2 – Gazy techniczne

FurGaz

Józef Furmaniak

62-300 Września, ul. Działkowców 4A

Część 3 – Materiały techniczne

Bimex s.j.

Rogozińska Anna i Nowak Grażyna

62-300 Września, ul. Kościuszki 14

Część 4 – Materiały elektryczne

Bimex s.j.

Rogozińska Anna i Nowak Grażyna

62-300 Września, ul. Kościuszki 14

 

Uzasadnienie wyboru:

Część 1 - Wykonawca złożył ofertę na dostawę materiałów spawalniczych podstawowych która w kryterium ceny stanowi propozycję najkorzystniejszą. 

W prowadzonej procedurze wpłynęły propozycje następujących Wykonawców:

Lp. Nazwa i adres Wykonawców Ilość punktów
1.

Bimex s.j. Rogozińska Anna i Nowak Grażyna

62-300 Września, ul. Kościuszki 14

85 pkt.
2.

„TERSTAL” Violetta Porzucek

Bierzglinek, ul. Dębowa 1, 62-300 Września

100 pkt.

Część 2 - Wykonawca złożył ofertę na dostawę gazów technicznych która w kryterium ceny stanowi propozycję najkorzystniejszą. 

Lp. Nazwa i adres Wykonawców Ilość punktów
1.

 FurGaz Józef Furmaniak 62-300 Września, ul. Działkowców 4A

100 pkt.

Część 3 - Wykonawca złożył ofertę na dostawę materiałów technicznych która w kryterium ceny stanowi propozycję najkorzystniejszą. 

Lp. Nazwa i adres Wykonawców Ilość punktów
1.

Bimex s.j. Rogozińska Anna i Nowak Grażyna

62-300 Września, ul. Kościuszki 14

100 pkt.

Część 4 - Wykonawca złożył ofertę na dostawę materiałów elektrycznych która w kryterium ceny stanowi propozycję najkorzystniejszą. 

Lp. Nazwa i adres Wykonawców Ilość punktów
1.

Bimex s.j. Rogozińska Anna i Nowak Grażyna

62-300 Września, ul. Kościuszki 14

100 pkt.

Koszt dostawy materiałów spawalniczych podstawowych, gazów technicznych, materiałów technicznych oraz materiałów elektrycznych nie przekracza kwoty wynikającej z oszacowania Zamawiającego.

Zamawiający zleci realizację usługi dostawy materiałów oraz gazów ww. jednostkom.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej  we Wrześni

Marek Dyba

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries