Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia spawacz MAG (135), TIG (141), MIG (131), MMA (111), cięcie tlenowe, cięcie plazmowe

 

 

Września, dn. 23.01.2017 r.

dotyczy: zasada konkurencyjności w zakresie  Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia spawacz MAG (135), TIG (141), MIG (131), MMA (111), cięcie tlenowe, cięcie plazmowe w ramach projektu „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje” Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych dla 440 uczestników projektu  (44 edycje x 10 osób)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający : Powiat Wrzesiński / Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1 62-300 Września – działając na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), po dokonaniu oceny ofert Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia spawacz MAG (135), TIG (141), MIG (131), MMA (111), cięcie tlenowe, cięcie plazmowe w ramach projektu „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje” Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych dla 440 uczestników projektu  (44 edycje x 10 osób)

Informuje, że najkorzystniejszą ofertę przedstawił:

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia w Poznaniu

ul. Jeleniogórska 4/6 60-179 Poznań

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę na Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia spawacz MAG (135), TIG (141), MIG (131), MMA (11), cięcie tlenowe, cięcie plazmowe w ramach projektu „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje” Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych dla 440 uczestników projektu  (44 edycje x 10 osób), która zarówno pod względem kryteriów jakościowych jak i kryterium ceny stanowi propozycję zapewniająca wysoką jakość przeprowadzenia egzaminów przy konkurencyjnej cenie.

Koszt przeprowadzenia egzaminów nie przekracza kwoty wynikającej z oszacowania Zamawiającego.

W prowadzonej procedurze wpłynęły propozycje następujących Wykonawców:

Lp. Nazwa i adres Wykonawców Ilość punktów
1. „Szkoleniowiec” Spółka z o.o. ul. Obornicka 274, 60-693 Poznań 92,38
2. ATC S.C. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń 63,43
3. Przedsiębiorstwo Szkoleniowo – Usługowo- Handlowe UNIVERSUM ul. Słowackiego 7, 98-220 Zduńska Wola 63,43
4. EDU-PASJA Sp. z o.o. ul. Górki 15 b / 5, 60-204 Poznań 49,23
5. Zakłada Doskonalenia Zawodowego , Centrum Kształcenia w Poznaniu ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań 100,00
6. Ośrodek Kształcenia Zawodowego Marek Starczewski ul. Gimnazjalna 11 , 89-100 Nakło n/ Notecią 86,09
7. Instytut Spawalnictwa ul. Błogosławionego Czesława 16-18, 44-100 Gliwice 81,61

Zamawiający zleci realizację usługi przeprowadzenia egzaminów ww. jednostce.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej  we Wrześni

Marek Dyba

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries