Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje

   

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
oraz Powiat Wrzesiński

realizują ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach poddziałania 8.3.2 Kształcenie Zawodowe Dorosłych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  projekt pt.

„Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje” 

Projekt jest skierowany do pracujących i bezrobotnych osób dorosłych w wieku 25-64 lata  zamieszkałych w województwie wielkopolskim.

Projekt umożliwia (całkowicie bezpłatnie):

  • uzyskanie lub weryfikację uprawnień spawalniczych
  • uzyskanie uprawnień operatora-kierowcy wózków jezdniowych
  • uzupełnienie kwalifikacji zawodowych

Organizator zapewnia: materiały dydaktyczne (podręczniki, skrypt, notatniki), materiały do ćwiczeń, opłatę za egzamin kwalifikacyjny, fachową obsługę.

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w projekcie powinni pobrać ze strony internetowej (www.pcez.wrzesnia.powiat.pl) lub z Biura Projektu (Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, w godz. 7.00 – 16.00) formularz zgłoszeniowy, wypełnić go, potwierdzić przez pracodawcę zatrudnienie (w przypadku osób pracujących) i przesłać pocztą, drogą elektroniczną lub złożyć osobiście w Biurze Projektu.

Formularz_zgłoszeniowy_Projekt_8.3.2.pdf

Formularz zgłoszeniowy Projekt 8.3.2.docx

REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE