Pracownia budowlana

 Przeznaczenie

Pracownia budowlana przeznaczona jest do kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: betoniarz - zbrojarz, monter izolacji budowlanych, monter konstrukcji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz-tynkarz, technik budownictwa. Pracownia służy również do doskonalenia zawodowego pracowników lokalnych przedsiębiorstw, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych w zakresie prac związanych z szeroko pojętym budownictwem.

 

Stanowiska dydaktyczne

 

- pracownia dokumentacji technicznej (komputerowa),

- stanowiska przygotowywania mieszanki betonowej,

- stanowiska przygotowywania stali zbrojeniowej,

- stanowiska montażu zbrojenia,

- stanowiska układania zbrojenia,

- stanowiska betonowania i pielęgnacji świeżego betonu,

- stanowiska wykonywania izolacji wodochronnych,

- stanowiska wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych,

- stanowiska podgrzewania lepików i mas bitumicznych,

- stanowiska montażu i demontażu konstrukcji stalowych,

- stanowiska montażu i rozbiórki prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych,

- stanowiska montażu i demontażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych,

- stanowiska montażu systemów suchej zabudowy,

- stanowiska wykonywania robót malarskich i tapeciarskich,

- stanowiska wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych,

- stanowiska do wykonywania robót murarskich,

- stanowiska do wykonywania robót tynkarskich.

 

Podstawowe maszyny i urządzenia

 

Betoniarki, taczki, mieszadła do zapraw, narzędzia i sprzęt do zagęszczania mieszane betonowych oraz inne narzędzia i elektronarzędzia do robót murarskich związanych z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych, przyrządy kontrolno-pomiarowe, elektronarzędzia i sprzęt do montażu elementów systemów suchej zabudowy, narzędzia i sprzęt do prac malarskich i tapeciarskich, urządzenie do podgrzewania lepiku, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykatów żelbetowych, zawiesia montażowe, stół zbrojarski, prościarka mechaniczna, klucze zbrojarskie, nożyce ręczne i mechaniczne do cięcia stali, giętarki ręczne i mechaniczne, sprzęt do transportu stali zbrojeniowej, zgrzewarka, obcążki do wiązania zbrojenia, sprzęt do transportu mieszanki betonowej, agregat tynkarski, rusztowania, drabiny itp.

 

 

Opiekun pracowni

Piotr Zygmunt