10-lecie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

Lawina gratulacji od przedstawicieli różnych instytucji i branż spadła na kadrę Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy okazji 10-lecia tej placówki. Uroczystość odbyła się w piątek 18 października na terenie PCEZ przy ul. Wojska Polskiego. Zaproszenie przyjęło kilkudziesięciu gości, wśród których byli samorządowcy, oświatowcy, oraz szefowie firm i instytucji współpracujących z PCEZ.

Czytaj więcej: 10-lecie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

Warsztaty bliżej ucznia

 Przerwa wakacyjna w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni posłużyła do poprawy estetyki obiektu oraz przystosowania pracowni do nowych programów nauczania w zakresie kształcenia praktycznego. W miejsce pracowni montażu powstała kolejna pracownia obrabiarek skrawających, w której usytuowano m.in.: szlifierki, wiertarki stołowe, dłutownicę, ostrzałkę narzędziową, piłę taśmową. Pracownia ta jest odpowiedzią na zmiany treści programowych w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz technik mechanik o specjalności obróbka skrawaniem. Udało się również ukończyć modernizację pomieszczenia magazynowego dla pracowni przetwórstwa mleka oraz wykonać elewację zewnętrzną na budynku magazynowym, doskonale teraz widoczną z Szosy Witkowskiej, po wykonaniu boisk szkolnych.

Czytaj więcej: Warsztaty bliżej ucznia