10-lecie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

Lawina gratulacji od przedstawicieli różnych instytucji i branż spadła na kadrę Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy okazji 10-lecia tej placówki. Uroczystość odbyła się w piątek 18 października na terenie PCEZ przy ul. Wojska Polskiego. Zaproszenie przyjęło kilkudziesięciu gości, wśród których byli samorządowcy, oświatowcy, oraz szefowie firm i instytucji współpracujących z PCEZ.

 

 Przemawia dyrektor Marek Dyba

 Stos listów gratulacyjnych trafił na ręce dyrektora placówki Marka Dyby. Słowa uznania kierowali do niego lokalni notable, a także goście z całego województwa i kraju.Starosta Dionizy Jaśniewicz wręczył na uroczystości statuetki Lidera Powiatu, a M. Dyba rozdał tablice Przyjaciela PCEZ. PCEZ jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą. Powstało na bazie pracowni przetwórstwa mleka przy byłej Szkole Mleczarskiej i warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Politechnicznych. Obecnie w skład PCEZ wchodzą trzy podmioty: Centrum Kształcenia Praktycznego (przygotowujące uczniów), Centrum Kształcenia Ustawicznego (dokształcające dorosłych oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (dla młodocianych pracowników). W ofercie szkoleniowej centrum znajdują się m.in. kursy budowlane, obróbki skrawaniem, spożywcze i higieniczne, komputerowe oraz spawalnicze.

 

http://wrzesnia.info.pl

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries