Warsztaty bliżej ucznia

 Przerwa wakacyjna w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni posłużyła do poprawy estetyki obiektu oraz przystosowania pracowni do nowych programów nauczania w zakresie kształcenia praktycznego. W miejsce pracowni montażu powstała kolejna pracownia obrabiarek skrawających, w której usytuowano m.in.: szlifierki, wiertarki stołowe, dłutownicę, ostrzałkę narzędziową, piłę taśmową. Pracownia ta jest odpowiedzią na zmiany treści programowych w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz technik mechanik o specjalności obróbka skrawaniem. Udało się również ukończyć modernizację pomieszczenia magazynowego dla pracowni przetwórstwa mleka oraz wykonać elewację zewnętrzną na budynku magazynowym, doskonale teraz widoczną z Szosy Witkowskiej, po wykonaniu boisk szkolnych.

 

Ogromne zmiany zaszły również w zakresie poprawy estetyki wewnętrznych pomieszczeń Centrum po tym, jak w roku ubiegłym przeprowadzono termomodernizację hali warsztatowej, co związane było z m.in.: wymianą pokrycia dachowego, wykonaniem ocieplenia i  elewacji zewnętrznej oraz kompletną wymianą instalacji grzewczej. Konsekwencją tej ostatniej były znaczne uszkodzenia ścian. Hala warsztatowa i prawie wszystkie pomieszczenia zostały odmalowane. Zamontowano również nowe żaluzje wentylacyjne.

Pracownie Centrum służą głównie kształceniu praktycznemu uczniów, oni przebywają tutaj najczęściej. W związku z tym chcieliśmy miejsce zajęć praktycznych przybliżyć właśnie im tak, aby nabywanie umiejętności praktycznych na „warsztatach” było atrakcyjne. Zaprosiliśmy uczniów do współpracy i jeden z nich, uczeń 4 klasy technikum budownictwa - Damian Staniszewski wykonał na korytarzu hali warsztatowej na powierzchni ok. 20m² graffiti o tematyce mechanicznej. Praca budzi zainteresowanie innych uczniów i mamy nadzieję, że stworzy „cieplejszy” klimat sprzyjający osiąganiu dobrych wyników nauczania.

W bieżącym roku szkolnym zwiększyła się w PCEZ liczba uczniów odbywających kształcenie praktyczne. Są to uczniowie technikum budownictwa, technika elektronika oraz technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

We wrześniu rozpoczynamy również kursy: spawalniczy, obsługi wózków widłowych, robót wykończeniowych w budownictwie, obsługi komputera, magazyniera/hurtownika oraz ogrodnika. Wszystkich chętnych podwyższeniem kwalifikacji lub zdobyciem nowych zapraszamy.

Marek Dyba

PCEZ we Wrześni

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries