Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) prowadzi ustawiczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych.

Do zadań CKU należy:

  • Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w szkołach wchodzących w skład Placówki w formach szkolnych i pozaszkolnych.
  • Opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz innych materiałów metodycznych dla słuchaczy.
  • Doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, w szczególności w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych.
  • Udzielanie pomocy organizacyjnej, metodycznej i dydaktycznej organizatorom ustawicznego kształcenia, dokształcania i doskonalenia.
  • Współpraca z organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą.
  • Współpraca z urzędami pracy i pracodawcami w zakresie przekwalifikowania kadr.

Placówka ponadto może:

  • prowadzić doskonalenie nauczycieli i wykładowców zatrudnionych w centrum kształcenia ustawicznego i innych placówkach, a także w szkołach, w zakresie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych;
  • opracowywać i wydawać materiały dydaktyczne dla nauczycieli i wykładowców;
  • opracowywać i upowszechniać nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne oraz organizacyjne w zakresie kształcenia; dokształcania i doskonalenia osób dorosłych;
  • gromadzić informacje naukowo-techniczne dla potrzeb kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków kształcenia, dokształcania i doskonalenia prowadzonych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Centrum Kształcenia Ustawicznego może prowadzić pozaszkolne formy kształcenia umożliwiające spełnianie obowiązku nauki.

 Statut CKU

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries